ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΣΟΥ

Menu

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Κ

αλωσήλθατε στο δικτυότοπο του Ινστιτούτου Μελέτης της Βαριάς Νόσου (ΙΜΒΝ).

Το ΙΜΒΝ είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που ιδρύθηκε το 2014 με σκοπό τη διεύρυνση των επιστημονικών οριζόντων, την έρευνα, την επιστημονική εξέλιξη, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επιμόρφωση σε όλους τους κλάδους της Ιατρικής και της Νοσηλευτικής επιστήμης και ιδίως στο πλαίσιο της συμβολής των επιστημών υγείας στην αντιμετώπιση της βαριάς νόσου στην Ελλάδα, σύμφωνα και με τα ευρωπαϊκά και διεθνή επιστημονικά δεδομένα.

Πρωταρχικό στόχο αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων Ιατρικής και Νοσηλευτικής σε όλους τους λειτουργούς υγείας, μέσα από τη διοργάνωση επιστημονικών ή κοινωνικών εκδηλώσεων και την έκδοση επιστημονικών συγγραμμάτων. Γενικά, το Ινστιτούτο προβαίνει σε κάθε δραστηριότητα για την προώθηση της έρευνας, της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης σε θέματα μελέτης της βαριάς νόσου.

Είσαστε πάντα καλοδεχούμενοι στο δικτυότοπο μας!


Μέλη

Ιδρυτικά μέλη του Ινστιτούτου είναι ο Καθηγητής κ. Γεώργιος Μπαλτόπουλος (Πρόεδρος), ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Θεόδωρος Κατσούλας (Ταμίας) και η κα. Δήμητρα Καραμπάτσου (Γενική Γραμματέας).

Το 2015 εντάχθηκαν ως μέλη του Ινστιτούτου οι κ.κ. Ελένη Μπούτζουκα και Ευδοξία Τσίγκου.

Το 2018 εντάχθηκαν πέντε νέα μέλη οι κ.κ. Σταύρος Αλοΐζος, Απόστολος Κομνός, Δημήτριος Λαγονίδης, Χαράλαμπος Λαδάκης και Ιωάννης Καλεμικεράκης.

Το 2022 εντάχθηκαν 2 νέα μέλη η κυρία Μαρία Ντάγανου και ο κύριος Βασίλειος Παπαϊωάννου.

 

Καθηγητής Γεώργιος Μπαλτόπουλος

 

Επίκουρος Καθηγητής Θεόδωρος Κατσούλας
Δρ Δήμητρα Καραμπάτσου
Δρ Ελένη Μπούτζουκα
Δρ Ευδοξία Τσίγκου
Δρ Σταύρος Αλοΐζος
  Δρ Απόστολος Κομνός
  Δρ Δημήτριος Λαγονίδης
   Δρ Χαράλαμπος Λαδάκης
    Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Καλεμικεράκης
     Δρ Μαρία Ντάγανου
      Καθηγητής Βασίλειος Παπαιωάννου