ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΣΟΥ

Menu

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Κ

αλωσήλθατε στο δικτυότοπο του Ινστιτούτου Μελέτης της Βαριάς Νόσου (ΙΜΒΝ).

Το ΙΜΒΝ είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που ιδρύθηκε το 2014 με σκοπό τη διεύρυνση των επιστημονικών οριζόντων, την έρευνα, την επιστημονική εξέλιξη, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επιμόρφωση σε όλους τους κλάδους της Ιατρικής και της Νοσηλευτικής επιστήμης και ιδίως στο πλαίσιο της συμβολής των επιστημών υγείας στην αντιμετώπιση της βαριάς νόσου στην Ελλάδα, σύμφωνα και με τα ευρωπαϊκά και διεθνή επιστημονικά δεδομένα.

Πρωταρχικό στόχο αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων Ιατρικής και Νοσηλευτικής σε όλους τους λειτουργούς υγείας, μέσα από τη διοργάνωση επιστημονικών ή κοινωνικών εκδηλώσεων και την έκδοση επιστημονικών συγγραμμάτων. Γενικά, το Ινστιτούτο προβαίνει σε κάθε δραστηριότητα για την προώθηση της έρευνας, της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης σε θέματα μελέτης της βαριάς νόσου.
Επίσης, στο δικτυότοπο αυτό παρουσιάζονται και οι δράσεις της Πανεπιστημιακής Κλινικής Εντατικής Νοσηλείας του ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Είσαστε πάντα καλοδεχούμενοι στον δικτυότοπο μας!


Μέλη

Ιδρυτικά μέλη του Ινστιτούτου είναι ο Καθηγητής κ. Γεώργιος Μπαλτόπουλος (Πρόεδρος), ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Θεόδωρος Κατσούλας (Ταμίας) και η κα. Δήμητρα Καραμπάτσου (Γενική Γραμματέας).

Το 2015 εντάχθηκαν ως μέλη του Ινστιτούτου οι κ.κ. Ελένη Μπούτζουκα και Ευδοξία Τσίγκου.

 

Καθηγητής κ. Γεώργιος Μπαλτόπουλος
Πρόεδρος
Επίκουρος Καθηγητής κ. Θεόδωρος Κατσούλας
Ταμίας
κα Δήμητρα Καραμπάτσου
Γενική Γραμματέας
κα Ελένη Μπούτζουκα
Μέλος
κα Ευδοξία Τσίγκου
Μέλος