ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΣΟΥ

Menu

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διδάσκονται πέντε μαθήματα σε προπτυχιακό επίπεδο:

  • Εντατικολογία
  • Πρώτες Βοήθειες
  • Οξυγονοθεραπεία
  • Επείγουσα Νοσηλευτική & Εντατική Νοσηλεία
  • Επειγοντολογία

και δύο σε μεταπτυχιακό επίπεδο:

  • Ειδικές Θεραπείες
  • Εντατική Νοσηλευτική & Πολυοργανική Δυσλειτουργία