ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΣΟΥ

Menu

17o Συνέδριο – Διαλέξεις

Παρασκευή

 • Α Πρωινό Τραπέζι

Κατσούλας – Γενικές Αρχές Εργαστηριακού Ελέγχου
Μυριανθεύς – POC Testing Philosophy

 • Β Πρωινό Τραπέζι

Βιολάκη – Non Traumatic Coma
Βρυώνη – Πλευριτική Συλλογή
Γεννηματά – Βιοτρομοκρατία
Κοντραφούρη – Κυτταροκίνες & Πρωτείνες Οξείας Φάσης
Ζακυνθινος – Καρδιακή Ανεπάρκεια & Οξεία Στεφανιαία Σύνδρομα

 

 • Συνάντηση με τους Ειδικούς Ι

Κιέκκας – Θερμομέτρηση
Μαντζικόπουλος – CT και MRI έλεγχος Εγκεφάλου & Θώρακα
Στυλιανάκης – Ειδικές Καλλιέργειες

 • Συνάντηση με τους Ειδικούς ΙΙ

Αργύρου – Γενική Αίματος
Γκάφου – Αξιολόγηση Δοκιμασιών Πήξης
Γρουζή – Διερέυνηση Αναιμιών
Τσιρόνη – Σίδηρος

 • Απογευματινό Στρογγυλό Τραπέζι

Αρτεμιάδης – Εργαστηριακός Έλεγχος
Καραγιάννης – Συνήθης Εξέταση Ούρων
Μπινιάρη – Εξετάσεις Κοπράνων
Νταγαδάκη – Ειδικός Υπερηχογραφικός Έλεγχος

Κατσούλας – Εργαστηριακός Έλεγχος 1
Ο γιαλός και το Τρανζίστορ

Σάββατο

 • Πρωινό Στρογγυλό Τραπέζι

Αλεξανδρόπουλος – Ηπατική Λειτουργία
Μακρής – Αξιολόγηση Επιπέδων Λιπιδίων
Παππάς – Βιοχημικός Έλεγχος-CFR
Σπάθας – Καρκινικοί Δείκτες

 • Βραχείες Διαλέξεις

Φίλντισης – Αξιολόγηση Αερίων Αίματος
Κοφινάς – Υπερηχοκαρδιογραφία στη ΜΕΘ
Μαρκοπούλου – Συλλογή Ειδικών Δειγμάτων
Νικήτας – Υπερηχογραφία Αγγείων στη ΜΕΘ
Ψαρολογάκης – Μηχανική του Πνεύμονα

 • Ειδικά Θέματα Ι

Γιαννακουλοπούλου – Ενδοσκόπηση Πεπτικού
Ψαλίδα – Ενδοσκοπικές Μελέτες Θώρακα

 • Ειδικά Θέματα ΙΙ

Βρυώνη – Διάγνωση Λοιμώξεων
Σαράντη – Εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής

 • Ειδικά Θέματα ΙΙΙ

Περδικούρη – Αξιολόγηση Επιπέδων Φαρμάκων
Χρυσός – Ιατρικό Λάθος

 • Ειδική Διάλεξη

Παπαιωάννου – Circardian Rhythms
Video