ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΣΟΥ

Menu

17o ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ»

17ο Θεματικό Συνέδριο «Εντατική Θεραπεία & Επείγουσα Ιατρική: Εργαστηριακός Έλεγχος»