ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΣΟΥ

Menu

18ο Συνέδριο – Διαλέξεις

Παρασκευή

  • Α Πρωινό Τραπέζι

Μυριανθεύς – Συστήματα βαρύτητας στην καρδιολογία
Παρίσης – Σύγχρονη θεώρηση της παθοφυσιολογίας & αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας

  • Β Πρωινό Τραπέζι

Στεφανάτου – Υπερηχογραφικός έλεγχος στο weaning
Σαράντη – Σπινθηρογραφική διερεύνηση οξέων στεφανιαίων συνδρόμων & συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας
Μπιλιαρά –  MRI & CT απεικόνιση καρδιάς & στεφανιαίων αγγείων
Τασούλης – Εκτίμηση καρδιακής & στεφανιαίας επάρκειας με καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης

  • Συνάντηση με τους Ειδικούς Ι

Κουρουμπέτσης – Πρώιμη αντιμετώπιση οξέoς στεφανιαίου συνδρόμου
Ξάνθος – Βασική & εξειδικευμένη ΚΑΡΠΑ στους ενήλικες
Πατσούρα – Βασική & εξειδικευμένη ΚΑΡΠΑ στα παιδιά

  • Συνάντηση με τους Ειδικούς ΙΙ

Γάφου – Ρύθμιση της αιμόστασης & της θρόμβωσης στην ΚΑ & στη στεφανιαία νόσο
Μπιτζάνη – Διατροφή στην ΚΑ & στη στεφανιαία νόσο

  • Απογευματινό Στρογγυλό Τραπέζι

Χριστοδουλοπούλου – Περιεγχειρητική διαχείριση του καρδιολογικού ασθενή υψηλού κινδύνου
Νικολαδός – Αρρυθμίες στο ΤΕΠ
Καραμπελά – Αποκατάσταση στην ΚΑ & στη στεφανιαία νόσο
Κατσούλας – Προτελεύτια διλλήματα & λήψη αποφάσεων στην ΚΑ

Σάββατο

  • Πρωινό Στρογγυλό Τραπέζι

Καραγιάννης – Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια: επιδημιολογία, ταξινόμηση & παθοφυσιολογία
Αγγελοπούλου – Διάγνωση του οξέος εμφράγματος (STEMI) – Βασικές αρχές θεραπείας
Λάγιου – Αντιμετώπιση ασταθούς στηθάγχης και non-STEMI
Λάσχος – Καρδιακή & στεφανιαία ανεπάρκεια: κλινική αξιολόγηση & monitoring με ακτινογραφίες θώρακα

  •  Ειδικά Θέματα Ι

Λαγονίδης – Οξεία δύσπνοια
Γκιώνη – Θωρακικό άλγος & μονάδες θωρακικού άλγους
Ιωαννίδης – Ινωδολυτικά φάρμακα στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα
Αντύπα – Αντιθρομβωτικά φάρμακα στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα

  • Ειδική Διάλεξη

Αγαπητός – Καρδιακή ανεπάρκεια από νεοπλασία;

  • Ειδικά Θέματα ΙΙ

Ντάγανου – Επιπλοκές οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου
Φλίγκου – Διάγνωση & θεραπεία των επιπλοκών επεμβάσεων στα στεφανιαία & στις βαλβίδες

  • Βραχείες Διαλέξεις

Χαλικιάς – Γενική & καρδιολογική μονάδα. Ομοιότητες & διαφορές
Αντωνόπουλος – Καρδιογενές σοκ & ενδοαορτική αντλία
Δεδεηλίας – Επείγουσες καταστάσεις από την αορτή
Κατσούδα – Έλεγχος ισοζυγίου υγρών στην ΚΑ & στη στεφανιαία νόσο