ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΣΟΥ

Menu
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Καθηγητής Γεώργιος Φιλντίσης: Διευθυντής

Ελένη Μπούτζουκα: Αναισθησιολόγος-Εντατικολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ

Βασίλειος Ζηδιανάκης: Αναισθησιολόγος-Εντατικολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ

Αλεξάνδρα Γαβαλά: Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ

Ευδοξία Τσίγκου: Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α΄

Βασιλική Ψαλλίδα: Πνευμονολόγος-Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α΄

Θεόδωρος Κατσούλας: Επίκουρος Καθηγητής

Λιζίκα Λοΐζου: Νοσηλεύτρια Προϊσταμένη (αναπληρώτρια Άννα Χουλιάρα)

Δήμητρα Καραμπάτσου: PhD, Γραμματεία

Άννα Κορομπέλη: ΕΔΙΠ

Νάντια Καβροχωριανού: PhD, Βιολόγος