ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΣΟΥ

Menu

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στους ιδρυτικούς και πρωταρχικούς στόχους του ΙΜΒΝ εντάσσεται η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των λειτουργών της υγείας, μέσα από μια σειρά Θεματικών Συνεδρίων για τους βαριά πάσχοντες.

Συνέδρια

20ο Θεματικό Συνέδριο «Εντατική Θεραπεία & Επείγουσα Ιατρική: Μεταβολισμός & Διατροφή»

Congress

19ο Θεματικό Συνέδριο «Εντατική Θεραπεία & Επείγουσα Ιατρική: Οξυγόνο & Οξυγονοθεραπεία»

Congress

18ο Θεματικό Συνέδριο «Εντατική Θεραπεία & Επείγουσα Ιατρική: Καρδιακή Ανεπάρκεια & Στεφανιαία Νόσος»

Congress

17ο Θεματικό Συνέδριο «Εντατική Θεραπεία & Επείγουσα Ιατρική: Εργαστηριακός Έλεγχος»

Congress

16ο Θεματικό Συνέδριο «Εντατική Θεραπεία & Επείγουσα Ιατρική: Ειδικές Θεραπείες»

Congress

15ο Θεματικό Συνέδριο «Εντατική Θεραπεία & Επείγουσα Ιατρική: Μηχανική Υποστήριξη Οργανικών…»

Congress

14ο Θεματικό Συνέδριο «Εντατική Θεραπεία & Επείγουσα Ιατρική: Πνευμονικό Οίδημα»

Congress

13o Θεματικό Συνέδριο «Εντατική Θεραπεία & Επείγουσα Ιατρική: Κατευθυντήριες Οδηγίες»

Congress

12ο Θεματικό Συνέδριο «Εντατική Θεραπεία & Επείγουσα Ιατρική: Monitoring»

Congress

11ο Θεματικό Συνέδριο «Εντατική Θεραπεία & Επείγουσα Ιατρική: Κλινικές Περιπτώσεις &…»

Congress

10ο Θεματικό Συνέδριο “Εντατική Θεραπεία & Επείγουσα Ιατρική: Επεμβάσεις – Παρεμβάσεις”

Congress

9ο Θεματικό Συνέδριο “Εντατική Θεραπεία & Επείγουσα Ιατρική: Φάρμακα”

Congress