ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΣΟΥ

Menu

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στους ιδρυτικούς και πρωταρχικούς στόχους του ΙΜΒΝ εντάσσεται η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των λειτουργών της υγείας, μέσα από μια σειρά Θεματικών Συνεδρίων για τους βαριά πάσχοντες.