ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΣΟΥ

Menu

Σας καλωσορίζουμε στο δικτυότοπο του Ινστιτούτου Μελέτης της Βαριάς Νόσου (ΙΜΒΝ).

Το ΙΜΒΝ είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που ιδρύθηκε το 2014 με σκοπό τη διεύρυνση των επιστημονικών οριζόντων, την έρευνα, την επιστημονική εξέλιξη, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επιμόρφωση σε όλους τους κλάδους της Ιατρικής και της Νοσηλευτικής επιστήμης και ιδίως στο πλαίσιο της συμβολής των επιστημών υγείας στην αντιμετώπιση της βαριάς νόσου στην Ελλάδα, σύμφωνα και με τα ευρωπαϊκά και διεθνή επιστημονικά δεδομένα.

Πρωταρχικό στόχο αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων Ιατρικής και Νοσηλευτικής σε όλους τους λειτουργούς υγείας, μέσα από τη διοργάνωση επιστημονικών ή κοινωνικών εκδηλώσεων και την έκδοση επιστημονικών συγγραμμάτων. Γενικά, το Ινστιτούτο προβαίνει σε κάθε δραστηριότητα για την προώθηση της έρευνας, της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης σε θέματα μελέτης της βαριάς νόσου…. Διαβάστε περισσότερα